8-12 år

Selvfølelse, søvnproblemer og ...

Merk: Se instruksjonene øverst i menyen

Alle produkter for denne aldersgruppen er like gode for å styrke selvfølelse, selvtillit og for å få barn til å slappe av og sovne, men noen av dem har tilleggseffekter. Les stikkordene under bildene og les enda mer under det enkelte produkt nederst på siden.

Mange tilleggseffekter:

1 Du er super god
Positivitet, Mot, Sjalusi,
Mobbing
2 Du kan - Du tør - Du vil
Mot, Angst, Aksept av
egne og andres feil
3 Du er tøff
Konsentrasjon, Sinne,
Urettferdighet, Angst for å
miste
4 Du er sterk
Troldmændene på Saturn Cover 4
Mod, Angst, Acceptans av
egna och andras misstag,
Mental styrka
5 Glad på skolen
Alle slags skoleproblemer
6 Du er så god
Sinne
Du kan
Ikke noe tilleggseffekter
Du er helt fantastisk
Mot
Du er helt perfekt
Ikke noe tilleggseffekter
Du er helt unik
Ikke noe tilleggseffekter