8-12 år

Selvfølelse, søvnproblemer og ...

Merk: Se instruksjonene øverst i menyen

Alle produkter for denne aldersgruppen er like gode for å styrke selvfølelse, selvtillit og for å få barn til å slappe av og sovne, men noen av dem har tilleggseffekter. Les stikkordene under bildene og les enda mer under det enkelte produkt nederst på siden.

Mange tilleggseffekter:

1 Du er super god
Trollmennene på Saturn Cover 1
Selvfølelse og Sovehjelp,
Positivitet, Mot, Sjalusi,
Mobbing
2 Du kan - Du tør - Du vil
Trollmennene på Saturn Cover 2
Selvfølelse og Sovehjelp,
Mot, Angst, Aksept av 
egne og andres feil
3 Du er tøff
Trollmennene på Saturn Cover 3
Selvfølelse og Sovehjelp,
Konsentrasjon, Urettferdighet,
Angst for å
miste
4 Du er sterk
Trollmennene på Saturn Cover 4
Selvfølelse og Sovehjelp,
Mod, Angst, Acceptans av
egna och andras misstag,
Mental styrka
5 Du er Helten
Trollmennene på Saturn Cover 6
Selvfølelse og Sovehjelp,
Konsentrasjon
Mental styrke +++
I seng i tide
6 Du er så god
Trollmennene på Saturn Cover 6
Selvfølelse og Sovehjelp,
Takle sinne
7 Trivsel på skolen
Trollmennene på Saturn Cover 5
Selvfølelse og Sovehjelp,
Alle slags skoleproblemer
8 Du er ønsket
Trollmennene på Saturn Cover 8
Spesielt for skilsmissebarn
9 Du er en god venn
Trollmennene på Saturn Cover 9
Selvfølelse og Sovehjelp,
Reduserer søskensjalusi
Du kan
Ikke noe tilleggseffekter
Du er helt fantastisk
Mot
Du er helt perfekt
Ikke noe tilleggseffekter
Du er helt unik
Ikke noe tilleggseffekter