8-12 år

Selvfølelse, søvnproblemer og ...

Alle produkter for denne aldersgruppen er like gode for å styrke selvfølelse, selvtillit og for å få barn til å slappe av og sovne, men noen av dem har tilleggseffekter. Les stikkordene under bildene og les enda mer under det enkelte produkt nederst på siden.

Mange tilleggseffekter:

Positivitet, Mot, Sjalusi,
Mobbing
Mot, Angst, Aksept av
egne og andres feil
Konsentrasjon, Sinne,
Urettferdighet, Angst for å
miste
Troldmændene på Saturn Cover 4
Kommer snart ut
Alle slags skoleproblemer
Mot
Ikke noe tilleggseffekter
Ikke noe tilleggseffekter
Ikke noe tilleggseffekter