Ytterligere effekter

Tallene ved siden av tittelen refererer til tallene på siden. Tallene under bildene viser til titlene på de enkelte historiene og tallene som står på bildene når du spiller dem. Effektene er skrevet med fet skrift.

1. Du er super god
Troldmændene på Saturn Cover 1

1. Trollmannen
2. Dragene
Mobbing
3. Vishnus datter
Skap glede
4. Krystallkulen
Takle sjalusi

2. Du kan- Du tør- Du vil
Troldmændene på Saturn Cover 2

1. Angrebet fra Pyr
Frygt
2. Tvekampen
Frykt for å miste
3. Hermes
Ikke å gi opp
4. Meteoren
Mot

3 Du er tøff
Troldmændene på Saturn Cover 3

1. Rettferdighet
Å temme sinne, si fra
2. Sjekk chi-en din
Takle savn,
Frykten for å miste
3. Konsentrasjon
Konsentrasjon
4. Seieren over trulkesteinen 

4. Du er sterk
Troldmændene på Saturn Cover 4

1. Angsten
Angst
2. Det er greit å kjenne seg feil
Aksept av seg selv og andre
3. Reglene
Overhold regler
4. Lysprøven

5 Du er Helten
Trollmennene på Saturn Cover 6
Selvfølelse og Sovehjelp,
Konsentrasjon
Mental styrke +++
I seng i tide
6 Du er så god
Trollmennene på Saturn Cover 6
Selvfølelse og Sovehjelp,
Takle sinne
7 Trivsel på skolen
Trollmennene på Saturn Cover 5
Selvfølelse og Sovehjelp,
Alle slags skoleproblemer