Beste bruk av abonnementet ditt

Det fungerer best å lytte til historiene. Det er fint å lese høyt selv, men bakgrunnsmusikken gjør at effekten blir betydelig større når barnet ditt hører lydfilene.

Høy følsomhet

Alle historier passer. Bruk de barnet ditt liker best

Søvnproblemer

Alle historier er like gode – la barnet få høre alle historiene og la så barnet velge selv.

Selvtillit

Mental trening fungerer gjennom repetisjon. Dette betyr at barnet ditt må høre de samme historiene om og om igjen. Start med å høre alle historiene i den rekkefølgen de er nummerert. Så hør på historiene som ikke har tall. La så barnet velge selv – alle historiene styrker selvfølelsen.
Det er forskjellig hvor raskt du kan forvente en effekt. Noen barn reagerer raskt på historiene, kanskje allerede etter en uke, men de fleste reagerer ikke merkbart før etter 1 – 3 måneder. MEN det er lurt å fortsette mye lenger, for ingen kan ha for høy selvtillit.

Sinne

3-7 år: Start serien med tallene 1-5 fra begynnelsen og lytt til dem alle minst 3 ganger. Lytt spesielt til historie 2 og 3 i «Du er elsket» mange ganger.

8-12 år: Start serien med nummer 1-6 fra begynnelsen og lytt til dem alle minst 3 ganger.

Stopp ved nummer 6. «Du er bare bra» og hør på de to første historiene mange ganger og hør på den første selv. Hvis sinnet også påvirker skolehverdagen, så også nr. 5. Trenger barnet ditt litt fornyelse, kan de som ikke er nummerert også brukes.

Angst

3-7 år: Start serien med nummer 1-5 og hør spesialhistorie nr. 2 «Nuslingerne er bange! i nr. 5

8-12 år: Start serien med tallene 1-6 i historien. I «Angrep fra Pyr» som er den første historien i nr. 2 og historien «Angst» som er den første historien i nr. 4 er det en teknikk som barnet ditt kan lære å bruke når angsten melder seg.