ROSENTHAL EFFEKTEN HJELPER DITT BARN

Hva er Rosenthal effekten?

Rosenthal effekten betegner en selvoppfyllende profeti. En vesentlig del av våres tanker består av selvoppfyllende profetier. En selvoppfyllende profeti er en profeti, en mening, en holdning, altså som ordet sier, er tilbøyelig til å oppfylle seg selv.

Har du f.eks. den holdning til deg selv, at du er glemsom, ja så kommer du ubevisst til å oppføre deg, så det blir riktig. Skal du f.eks. i byen for å handle, tar du av sted uten å skrive en seddel. Eller du skriver en seddel og lar den ligge på bordet, mens du skal ordner noe annet - i stedet for å putte den i lommen, straks den er skrevet.
 
Når du kommer i butikken, har du glemt seddelen hjemme på bordet. Ubevisst har du handlet, så din holdning er blitt en realitet, og du får igjen bevist ovenfor deg selv, at det er helt riktig, du husker dårligt.

Rosenthal effekten forklarer her

Se her Dr. Philip Simbardo forklare, hva det gjør ved barn og se Dr. Robert Rosenthal selv forklare om sine forsøk (den er på engelsk).
 
 
Selvoppfyllende profetier kaldes også for Rosenthal effekten efter psykologen Dr. Rosenthal. Han laget noen forsøk på skoler og i videoen omtaler han, bl.a. et forsøk, hvor han innbilte noen lærere, at noen bestemte elever i løpet av et år ville få en større innlæringsevne enn de andre elevene som lærerne underviste. Han kom igjen et år senere og kunne konstatere, at de elevene han (helt tilfeldig) hadde utpekt, var blitt de smarteste. Vi kjenner også fenomenet fra ordtaket: ”Tro flytter fjell”.

 

Pygmalion og placeboeffekten

Om sin teori utgav Rosenthal boken: Pygmalion i klasseværelset (Rosenthal effekten kalles også Pygmalion effekten).
I den tradisjonelle medisin kjenner man også til dette fenomen. Når en pasient tror han får en virksom behandling, vil der være en hvis effekt, selv om behandlingen senere viser sig f.eks. kun å bestå av en uvirksom kalkpille. Dette kalles placeboeffekten.
 
Hvis man vil styrke sin selvfølelse, handler det også om å skape en selvoppfyllende profeti, som heter: "Jeg er god nok", "Jeg duger", "Jeg er perfekt, selv om jeg har mange feil". Og det er akkurat det, disse CD'ene og mp3 nedlastningene skaper.