Er du redd for å miste?

sjalusiproblemer

 

Overbeskyttende? Bekymret? sjalu? Angst? Trist?

Alt dette kan skyldes den indre overbevisningen "De jeg er glad i, mister jeg". (Merk at det kan være andre årsaker også). Hvis du kjenner deg igjen i denne overbevisningen, er Behold de du elsker en virkelig god inspirasjon. Du får mange konkrete metoder for å kvitte deg med denne holdningen.

Den korte boken (62 sider) eller lydboken gir deg forståelse for hva som skjer. De medfølgende visualiseringsfilene gir deg en enkel måte å gjøre noe med det på.

 
 

Konkret kan du lytte til en av visualiseringsteknikkene rett før du legger deg for å sove, slik at underbevisstheten kan jobbe videre gjennom hele natten. Nyere forskning har vist at læring kan skje under søvn.

Behold de du elsker er beregnet for voksne, men kan også brukes av ungdommer fra 12 år og oppover.

 
Carsten Sommerskov er elitetrener
 

Erfaring som fungerer

Carsten Sommerskov er en elitetrener, og han har undervist over 250 000 mennesker i flere land.

Han har trent kreftpasienter for et bedre og lengre liv, innsatte i Horsens statsfengsel for å unngå tilbakefall, og mottakere av sosialhjelp for å komme i arbeid (12 av 12 var i arbeid ett år senere). Mennesker som har opplevd stress har kommet tilbake til arbeidsmarkedet etter flere års fravær, osv.

La Carsten Sommerskovs store erfaring hjelpe deg med å kvitte deg med angsten for å miste en gang for alle.

 

 

1 Produkt

1 Produkt